แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 2000 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อ : นามสกุลของผู้ทำข้อสอบ :
1. สารอาหารใดที่มีส่วนสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด
   วิตามิน
   ไขมัน
   โปรตีน
   คาร์โบไฮเดรต
2. สารพิษที่เจือปนในอาหารตามข้อใดเมื่อได้รับความร้อนจะสลายตัวได้จนสามารถบริโภคได้
   ถั่วลิสงขึ้นรา
   มันสำประหลัง
   ขนมชั้นที่ใส่สีย้อมผ้า
   น้ำส้มสายชูปลอมที่มีกรดซัลฟิวริก
3. สารปรุงแต่งที่เติมลงไปในอาหารแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
   ดินประสิวในเนื้อเค็ม
   สีและกลิ่นในน้ำอัดลม
   โพแทสเซียมไอโอไดด์ในเกลือแกง
   สีเขียวจากใบเตยที่ใส่ในสังขยาทาขนมปัง
4. นายณัฐพงศ์อายุ 20 ปี น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม นอนหลับเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ณัฐพงศ์ใช้พลังงานไปเท่าไร (พลังงานที่ใช้ในการนอนหลับเท่ากับ 1.05 กิโลแคลอรีใน 1 ชั่วโมง ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม)
   304 กิโลแคลอรี
   404 กิโลแคลอรี
   504 กิโลแคลอรี
   604 กิโลแคลอรี
5. คนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินตัวไปควรลดอาหารประเภทใด
   ไขมันและน้ำ
   โปรตีนและไขมัน
   คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
   คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
6. ข้อใดเป็นคู่วิตามินและโทษของการขาดวิตามินนั้นได้ถูกต้อง
   วิตามินบี 1 – เหน็บชา
   วิตามินเค – เป็นหมัน
   วิตามินเอ – กระดูกอ่อน
   วิตามินอี – เลือดแข็งตัวช้า
7. ในหนึ่งวันบุคคลในข้อใดที่ต้องการปริมาณพลังงานมากที่สุด
   ผู้ชายอายุ 20 ปี
   ผู้หญิงอายุ 22 ปี
   เด็กชายอายุ 16 ปี
   เด็กหญิงอายุ 17 ปี
8. ข้อใดตรงกับความหมายของสารอาหารมากที่สุด
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้พลังงาน
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้ประโยชน์แก่ร่างกาย
9. การทดสอบไบยูเร็ตเป็นวิธีการที่ใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด
   แร่ธาตุ
   โปรตีน
   ไขมัน
   คาร์โบไฮเดรต
10. ถ้าเฟรนซ์ฟราย (ใหญ่) ให้พลังงาน 540 กิโลแคลอรี นักเรียนควรรับประทานอาหารชนิดใดทดแทนจึงจะได้สารอาหารครบถ้วนและให้พลังงานเท่ากัน
   ข้าวมันไก่
   ข้าวหมูแดง
   ขนมจีนน้ำยา
   กระเพาะปลา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 2000 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มใหม่
Version 1.0.0.0
Time : January 23,2021 9:13:44