แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 2000 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อ : นามสกุลของผู้ทำข้อสอบ :
1. การทดสอบไบยูเร็ตเป็นวิธีการที่ใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด
   แร่ธาตุ
   โปรตีน
   ไขมัน
   คาร์โบไฮเดรต
2. ข้อใดเป็นคู่วิตามินและโทษของการขาดวิตามินนั้นได้ถูกต้อง
   วิตามินบี 1 – เหน็บชา
   วิตามินเค – เป็นหมัน
   วิตามินเอ – กระดูกอ่อน
   วิตามินอี – เลือดแข็งตัวช้า
3. สารอาหารใดที่มีส่วนสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของร่างกายมากที่สุด
   วิตามิน
   ไขมัน
   โปรตีน
   คาร์โบไฮเดรต
4. นายณัฐพงศ์อายุ 20 ปี น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม นอนหลับเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ณัฐพงศ์ใช้พลังงานไปเท่าไร (พลังงานที่ใช้ในการนอนหลับเท่ากับ 1.05 กิโลแคลอรีใน 1 ชั่วโมง ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม)
   304 กิโลแคลอรี
   404 กิโลแคลอรี
   504 กิโลแคลอรี
   604 กิโลแคลอรี
5. ในหนึ่งวันบุคคลในข้อใดที่ต้องการปริมาณพลังงานมากที่สุด
   ผู้ชายอายุ 20 ปี
   ผู้หญิงอายุ 22 ปี
   เด็กชายอายุ 16 ปี
   เด็กหญิงอายุ 17 ปี
6. ข้อใดตรงกับความหมายของสารอาหารมากที่สุด
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้พลังงาน
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
   เป็นสิ่งที่รับประทานแล้วให้ประโยชน์แก่ร่างกาย
7. คนที่มีน้ำหนักตัวมากเกินตัวไปควรลดอาหารประเภทใด
   ไขมันและน้ำ
   โปรตีนและไขมัน
   คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
   คาร์โบไฮเดรตและไขมัน
8. ถ้าเฟรนซ์ฟราย (ใหญ่) ให้พลังงาน 540 กิโลแคลอรี นักเรียนควรรับประทานอาหารชนิดใดทดแทนจึงจะได้สารอาหารครบถ้วนและให้พลังงานเท่ากัน
   ข้าวมันไก่
   ข้าวหมูแดง
   ขนมจีนน้ำยา
   กระเพาะปลา
9. สารพิษที่เจือปนในอาหารตามข้อใดเมื่อได้รับความร้อนจะสลายตัวได้จนสามารถบริโภคได้
   ถั่วลิสงขึ้นรา
   มันสำประหลัง
   ขนมชั้นที่ใส่สีย้อมผ้า
   น้ำส้มสายชูปลอมที่มีกรดซัลฟิวริก
10. สารปรุงแต่งที่เติมลงไปในอาหารแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
   ดินประสิวในเนื้อเค็ม
   สีและกลิ่นในน้ำอัดลม
   โพแทสเซียมไอโอไดด์ในเกลือแกง
   สีเขียวจากใบเตยที่ใส่ในสังขยาทาขนมปัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 2000 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ | เริ่มใหม่
Version 1.0.0.0
Time : January 20,2020 1:22:53