หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

 
  เรื่อง :   การกรอง
   
 

การกรอง

            การกรอง เป็นวิธีการแยกสารออกจากกัน ระหว่างของแข็งกับของเหลว หรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำ ซึ่งใช้กันมากในทางเคมี โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการ       ที่กรองสารในปริมาณน้อย ๆ การกรองนั้นจะต้องเทสารผ่านกระดาษ อนุภาคของแข็ง        ที่ลอดผ่านรูกระดาษกรองไม่ได้จะอยู่บนกระดาษกรอง ส่วนน้ำและสารที่ละลายน้ำได้ จะผ่านกระดาษกรองลงสู่ภาชนะ เช่น กรองกำมะถันออกจากน้ำ กรองผงถ่านออกจาก น้ำเกลือ

สารผสมที่ใช้การกรองในการทำสารให้บริสุทธิ์ เช่น  น้ำกับทราย น้ำกับหินปูน น้ำตาลทรายกับกรวดทราย เป็นต้น

การกรองที่มีประสิทธิภาพดีนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกอุปกรณ์การกรอง  ที่เหมาะสมกับลักษณะของตะกอน
และใช้เทคนิคการทำที่ถูกต้อง

 

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537