หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

 
  เรื่อง :   การกรองด้วยสูญญากาศ
   
 

การกรองด้วยสูญญากาศ

            การกรองด้วยสูญญากาศ เป็นวิธีการกรองที่สะดวกและรวดเร็วแต่ตัวกรองจะต้องมีความคงทนแข็งแรง มิฉะนั้นจะทะลุได้ วางกระดาษกรองให้ปิดรูพรุนทั้งหมดแล้วทำให้กระดาษกรองเปียก เพื่อให้กระดาษกรองแนบสนิทกับก้นของกรวย บุชเนอร์ สวมกรวยให้แน่น จับจุกที่อุดขวดรูปชมพู่ ต่อกับอุปกรณ์ที่เกิดสูญญากาศ เช่น เครื่องดูด แต่ต้องมีขวดเชื่อมระหว่างขวดรูปชมพู่ กรองกับอุปกรณ์ที่เกิดสูญญากาศ เมื่อเปิดอุปกรณ์ที่เกิดสูญญากาศความดันระหว่างด้านบนและด้านล่างตัวกรองจะแตกต่างกัน  ทำให้การกรองเกิดได้เร็วขึ้น

http://www.science.cmru.ac.th/envi/instrument/images/chapter/ch72_1.jpg

การกรองโดยวิธีนี้ นิยมใช้กรวยกรอง ที่เรียกว่า กรวยบุชเนอร์ ซึ่งทำด้วยกระเบื้องเคลือบ
มีก้นแบนและมีรูพรุน

ภาพที่ 6 แสดง การกรองด้วยแรงสูญญากาศ
ที่มา : http://www.science.cmru.ac.th/envi/instrument/chapter1_t7.html

   การกรองแบบนี้ใช้ได้ดีกับตะกอนที่มีลักษณะเป็นผลึก แต่ไม่เหมาะกับตะกอน        ที่มีลักษณะเป็นวุ้นหรือตะกอนเนื้อละเอียด เพราะแรงดูดจะไปทำให้ตะกอนเล็ก ๆ อุดรูตัวกรองและอัดแน่นจนของเหลวไม่สามารถผ่านได้

 

ข้อแนะนำ
            การกรองด้วยแรงสูญญากาศนี้ เมื่อเริ่มกรองจะต้องใช้แรงดูดน้อย ๆ ก่อน  หากปล่อยแรงเกินไปจะทำให้กระดาษกรองทะลุได้

 

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537